Täname, et tunnete huvi meie toodete vastu. Hindame Teie privaatsust ning seetõttu oleme loonud meie privaatsuspoliitikat selgitava dokumendi. Privaatsuspoliitika on aluseks kõikide meile esitatavate isikuandmete töötlemisel.

Kasutades meie veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud meie Privaatsuspoliitikas.


Privaatsuspoliitika

lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation). Selle eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmed

Isikuandmed on mis tahes meile esitatav teave füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave meie kodulehe külastuste kohta.  

Isikuandmete kogumine 

Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

 • veebilehel ostu sooritamisel
 • kontaktvormi kaudu
 • e-maili teel
 • telefonitsi
 • Veebisaidi kasutamisel küpsiste kaudu

Isikuandmete kasutamine ja kolmandatele osapooltele edastamine

Kogutud isikuandmeid kasutatakse päringule vastamiseks või tellimuse täitmiseks.  

Võlulillestuudio OÜ võib saata klientidele uudiskirju oma teenuste, toodete ja pakkumiste kohta, kui klient on andnud selleks loa. Uudiskirjade saamisest on alati õigus loobuda. Selleks tuleb esitada vastav sooviavaldus aadressile volulillestuudio [@] gmail.com.

 Isikuandmete jagamine kolmandate osapooltega võib toimuda järgmistel juhtudel:

 • tellitud kauba edastamiseks postiteenuse vahendusel
 • võlgade sisse nõudmine – võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid
 • riikliku järelvalve asutused ja Politsei
 • avalik tagasiside kliendi nõusolekul
 • maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed võidakse esitada volitatud töötleja Maksekeskus AS-le


Isikuandmete turvalisus ja säilitamine

Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kõiki veebilehe külastamise ja lepingute sõlmimise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Kliendi isikuandmeid säilitame nii kaua, kui see on eesmärkide saavutamiseks vajalik Säilitamistähtaeg sõltub vajadusest vastata kliendi päringutele. Andmeid, mida oleme kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamise andmed), säilitame õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt.

Kliendil on õigus tutvuda Võlulillestuudio OÜ-le esitatud enda kohta käivate isikuandmetega.  Kliendil on õigus nõuda teavet enda andmete kasutamise kohta, ebaõigete isikuandmete viivitamatut parandamist ja oma andmete töötlemise lõpetamist.

Küpsiste kasutamine

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms.  

Küpsiste kasutamine võimaldab koguda isikustamata andmeid -  andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et  saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad.  Seeläbi saame parendada lehe kasutamise kogemust ja edastada kasulikumat teavet.  Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Volulill.ee veebilehel on kasutuses:

 • seansiküpsised (ajutised küpsised), mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist.
 • püsiküpsised (salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid meie veebilehel.
 • analüütilised küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Näiteks, milliseid sisulehti külastatakse kõige enam või mida külastajad veebilehelt otsivad jne. Need küpsistega kogutav teave ei võimalda veebilehe kasutajat otseselt tuvastada.  

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla. 

Muud sätted

Võlulillestuudio OÜ võib aeg-ajalt küpsiste kasutamise põhimõtteid ja privaatsuspoliitikat muuta. Küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika uusim versioon on alati saadaval käesoleval veebilehel.

Küpsiste kasutamisele ja privaatsuspoliitikale kohalduvad Eesti Vabariigi seadused.